Jihlava, Česká republika
ekori-bloguje@email.cz

Tag: báseň

shnilá hruška v pochmurné básni

Báseň s plynoucím řešením o vztazích

Cítím odevzdanost, otrávenost, trochu zklamání, lhostejnost, nevím, zda city uvadají, co s tím – zda uvědomění, že není vždy jen radost. Trvá již více dní, kdy z něj necítím lásku vřelou, mám toho už dost. Asi oba bychom měli myslet víc na druhého než sebe, ať postaví se most.

růžové květiny v článku jaké jsou přednosti odlišných lidí

Přednosti odlišných lidí vnímejme jinak (+báseň)

Často společnost hodnotí, nepřijímá, zavrhuje, kritizuje vzhled, vlastnosti, dovednosti, schopnosti, způsoby chování a tak podobně, když se daný jev liší od většiny. Málokdo vnímá přednosti odlišných lidí a že mají nějakou větší hodnotu. Jsou často označováni jako divní či špatní, druzí je soudí, snaží se je měnit (neutralizovat do průměru), hanobí je, mají z nich strach,…
Více